Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły

Pobierz

Co zrobić dla wychowanków, 2.. Trzeba stworzyć grupę ludzi, którzy w myśl wspólnej wizji odniosą swój osobisty sukces.". Co zrobić dla placówki, 3.. James Allen Opracowała: Joanna Białek Zaborze, 2017r.. Mam poczucie, że powinienem robić więcej, lepiej, profesjonalniej.. KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY Podjęta przeze mnie decyzja dotycząca udziału w konkursie na stanowisko dyrektora XLIV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi wynika z przeświadczenia, że moja dotychczasowa wiedza o funkcjonowaniu szkoły, znajomość środowiska lokalnego orazW mojej koncepcji funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Spręcowie celem strategicznym jest podniesienie jakości i efektów kształcenia, wspieranie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych , harmonijne działania wychowawcze i opiekuńcze, współpraca ze środowiskiem, sprawne i efektywne zarządzanie szkołą oraz jej promowanie.Jestem przekonana, że 22 letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora szkoły, umiejętność uczenia się przez całe życie, świadome korzystanie z postaw, rutyn, narzędzi myślenia krytycznego, innowacyjność, otwarty umysł na sugestie, wiara w pracowników, zaufanie do ludzi to fundamenty do tworzenia, budowania społeczności szkolnej/przedszkolnej, która może się stać ważna dla każdej osoby, dla nas wszystkich.Podejmując tak ważną decyzję o przystąpieniu do konkursu na stanowisko dyrektora zdaje sobie sprawę z ponoszenia odpowiedzialności za całokształt funkcjonowania szkoły..

Uzasadnienie przystąpienia do konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im.

Jakie wprowadzić usprawnienia, jak wpłynąć na atmosferę i dyscyplinę pracy, co zrobić dla pracowników.UZASADNIENIE PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU W mojej dotychczasowej pracy zawodowej zawsze towarzyszyło mi przeświadczenie, że dobro dziecka jest najważniejsze.. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie .. str. 3 II.. J. Zamoyskiego to szkoła istniejąca od 1905 r., z długoletnią i chlubną tradycją, która zobowiązuje.- współpracuje z innymi, - włącza się w działania podejmowane w Szkole - podnosi swoje kompetencje - chce i wykorzystuje dostępne pomoce dydaktyczne; Postawy i wartości: - szanujemy tradycje Szkoły, miasta, regionu i państwa, - akceptujemy siebie i innych, - szanujemy wielokulturowość i wieloreligijność, - pracujemy nad samorozwojem,uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki, życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiegopodjęta przeze mnie decyzja o wzięciu udziału w konkursie na dyrektora wypływa z przeświadczenia, iż dotychczasowa wiedza o pracy w przedszkolu i doświadczenie w kierowaniu placówką pogłębione studiami podyplomowymi w zakresie zarządzania, znajomość środowiska i uwarunkowań lokalnych oraz wciąż towarzyszących mi wielu pomysłów pozwoli na dalsze …KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO W ZABORZU wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu "Zwycięstwa nigdy nie odnosi się samemu..

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły..... str. 7 III.Koncepcja funkcjonowania i rozwoju XVIII LO im.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt