Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska

Pobierz

Grupy: Prowadzący grup: Piotr Golec, Dorota Korsak, Agnieszka Kwiatek, Katarzyna Roeske Typ zajęć: ćwiczenia 30 godzin; wykład 15 godzin Zaliczenie:ćwiczenia - sprawdzian z zakresu wiadomości dotyczących stosowanych metod (8-10 opisowych pytań); egzamin w sesji letniej - 8-10 opisowych pytań dotyczących wykładów i .Biotechnologia w ochronie środowiska W materiale przedstawiono zastosowanie wybranych metod biotechnologicznych w ochronie środowiska, w tym produkcję biopaliw, biogazu oraz wykorzystania biotechnologii w bioremediacji.. 2016/2017Biotechnologia ma również znaczenie dla ochrony środowiska, m.in. znajduje zastosowanie w oczyszczaniu ścieków, neutralizacji i bioutylizacji odpadów, a także w produkcji biogazu.. - Pasożytnicze uwarunkowania biologicznego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.2.. Materiał zawiera: 1.Starter, w którym znajduje się rysunek wykorzystania biopaliw, odwołanie do wcześniejszej wiedzyMetody biotechnologiczne w ochronie środowiska I-VIII Notatki z wykładu Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska dla kierunku biotechnologia.. Opisuje sposoby otrzymywania roślin .podatno ści ścieków na biodegradacj ę, naturalne samooczyszczanie, metoda osadu czynnego, tlenowe termofilne oczyszczanie, fermentacja metanowa, oddychanie siarczanowe, eliminacja metali ci ężkich ze ścieków oraz usuwanie z nich zwi ązków biogennych); bioremediacjaPrzedmiot: METODY BIOTECHNOLOGICZNE W OCHRONIE ŚRODOWISKA Efekty kształcenia Odniesienie do efe k-tów kierunkowych Odniesienie do efe k-tów obszarowych Wiedza: W1 ma rozszerzoną wiedzę w zakresie koncepcji, zasad i teorii stosownych w ochronie środowiska K_W0 1 K_W02 P2A_W04* P2A_W03** T2A_W01 T2A_W02Ochrona Środowiska (Metody informatyczne w ochronie środowiska) - stacjonarne studia II stopnia: Informacje ogólne: Nazwa: Biotechnologia w ochronie środowiska..

Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska.

biotech_pwr / metody biotechnologiczne w ochronie środowiska / metody / skanowanie0020.jpg Download: skanowanie0020.jpg .Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska; Inżynieria genetyczna; Podstawy biotechnologii mikroorganizmów ; Biotechnologia mikroorganizmów; Biotechnologia środowiska; Mikrobiologia przemysłowa; Immunologia; Biotechnologia dla biologów; Mikrobiologia żywności i fizjologia żywienia; Mikrobiologia środowiskowa; Biotechnologia w .. Koordynatorzy przedmiotu.. Wykłady: Magdalena Popowska, Monika Radlińska (1 wykład) Prowadzący grup: Piotr Golec, Dorota Korsak, Agnieszka Kwiatek, Katarzyna Roeske.. Bioremediacja, która intensyfikuje i stymuluje procesy zachodzące naturalnie, jest metodą bezpieczną, ekologiczną i bardzo ważną technologią oferowaną przez biotechnologię, którą można wykorzystać w ochronie środowiska.Biotechnologia w ochronie środowiska.. Informacje ogólne koordynator dr Izabela Greń modułu/wariantu rok akademicki 2014/2015 semestr szósty (letni) forma studiów stacjonarne sposób ustalania oceny Na ocenę końcową modułu składa się średnia .Osad czynny - Notatki z ćwiczeń z metod biotechnologicznych w ochronie środowiska, moduł: Notatki z ćwiczeń z metod biotechnologicznych w ochronie środowiska, moduł: Oczyszczanie ś..

Biotechnologiczne aspekty ochrony środowiska.

Morfologiczne i mikroskopowe określanie bioróżnorodności prób środowiskowych wody i gleby.. Tok studiów: 2014/2015.. Więcej informacji.Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska (wykład) #7.2.0178 Sylabusy - Ośrodek Informatyczny UG Nazwa przedmiotu Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska (wykład) Kod ECTS 7.2.0178 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Katedra Biotechnologii Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) dr Małgorzata Waleron Studiaw skali technologicznej na poziomie materiału genetycznego.. Dotyczy zatem m.in. oczyszczania różnego rodzajuLaboratorium • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska • pliki użytkownika krzysiek15_1991 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Sprawko.docx, Sprawko.xlsxPlik skanowanie0020.jpg na koncie użytkownika biotech_pwr • folder metody • Data dodania: 9 cze 2013 .. Zakres zagadnień, jakie obejmuje biotechnologia środowiskowa dotyczy zastosowania biotechnologii (a więc technologii, których sercem jest metabolizm mikroorganizmów) w ochronie i inżynierii środowiska.. Wymienia, charakteryzuje i rozumie metody stosowane w diagnostyce biotechnologii molekularnej m.in. PCR, Real-time PCR, ELISA, inne 2.. Rodzaj przedmiotu.. 2.1 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Biotechnologia, poziom pierwszy Sylabus modułu: Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska (1BT_27) 1..

2016/2017- Biotechnologiczne metody intensywnej ochrony środowiska.

Skrócony opis przedmiotu: Ogólna charakterystyka metod biotechnologicznych wykorzystywanych w ochronie środowiska.Eliminacja zanieczyszczeń z odpadów gazowych, płynnych i stałych .Metody biotechnologiczne stosuje się w medycynie, ochronie środowiska naturalnego, rolnictwie, również w wielu gałęziach przemysłu.. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce internetowej.. Uniwersytet.. Poziom studiów:Biotechnologia w ochronie środowiska Wykorzystanie organizmów do rozkładu substancji Przystosowując się do życia organizmy wykształciły szczególne cechy metaboliczne, jedną z nich jest zdolność do uzyskiwania energii z rozkładu substancji organicznej i nieorganicznej.. przedmiot fakultatywny.. Piotr Kamiński.. Metody diagnostyczne stosowane w celu detekcji obecności odmian roślin GM.. Popularne odmiany hodowlane roślin GMO oraz modyfikacje w nich występujące.. Kod: BOS-2-204-MI-s. Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.. - Środowiskowe uwarunkowania chorób pasożytniczych człowieka.. biotechnologiczne metody oczyszczania ścieków (30 godz.), 4. metody biotechnologiczne w ochronie powietrza (20 godz.), 5. biologiczne metody remediacji gleb (25 godz.), 6. procesy biotechnologiczne w uzdatnianiu wody (15 godz.), 7. biotechnologiczne metody zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych (20 godz.),modyfikowanych w ochronie środowiska i zdrowia człowieka 1..

STUDIA I STOPNIA — inżynierskieMetody biotechnologiczne w ochronie środowiska 1600-BM12OCHR-1.

Kierunek Biotechnologia jest dobrym wyborem dla Ciebie!. Jeszcze nie wprowadzono opisu dla tego przedmiotu.. 6.Biotechnologia znajduje także zastosowanie w recyklingu i oczyszczaniu środowiska z zanieczyszczeń (bioremediacja) oraz produkcji broni biologicznej.. Osiągnięcia biotechnologii stosuje się głównie w rolnictwie, ale również w medycynie, przemyśle spożywczym, chemii, farmakologii, a nawet energetyce.. Nowoczesna biotechnologia wykorzystuje mikroorganizmy do usuwania zanieczyszczeń środowiska i opracowywania optymalnych rozwiązań technologicznych, dzięki czemu produkcja przemysłowa jest tańsza i mniej obciążająca dla środowiska.. Produktami biotechnologii używanymi w genetyce i medycynie są także chipy DNA i wektory dla znaczników promieniotwórczych używanych w medycynie nuklearnej .Download "Biotechnologiczne metody w ochronie środowiska, wybrane zagadnienia z biotechnologii studia II stopnia"Wykład współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska dr hab. inż. Katarzyna Chojnacka, prof. PWr Celem kursu jest przedstawienie metod biotechnologicznych stosowanych w oczyszczaniu wód, powietrza oraz w unieszkodliwianiu odpadów stałych.3.. Przyszłość mają także biopaliwa, choć ich pozyskiwanie budzi kontrowersje.Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska 1400-112MBTOS Tematyka wykładu: Bioróżnorodność mikroorganizmów (gatunkowa, morfologiczna, strukturalna, genetyczna, metaboliczna, behawioralna, ekologiczna).Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska Laboratorium Ćwiczenie 2 Prowadzący: dr inż. Ewa Wagner-Wysiecka Usuwanie barwników ze ścieków przemysłu tekstylnego z wykorzystaniem metod adsorpcyjnych Adsorpcja to zjawisko, które określa się jako gromadzenie się substancji rozpuszczonych wMetody biotechnologiczne w ochronie środowiska - 1400-112MBTOS.. - Zastosowanie metod biotechnologicznych w ekologii człowieka.. Uniwersytet.. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt