Właściwość urzędu skarbowego rozporządzenie

Pobierz

Obserwuj akt.Jan 3, 2021ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1 z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy Na podstawie art. 15 ust.. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych.. Właściwość miejscowa organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych lub poszczególnych kategorii podatników, płatników lub inkasentów.. 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143) zarządza się, co następuje: § 1.jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 361).Jan 5, 2021ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie akcyzy Tekst pierwotny Na podstawie art. 14 ust.. Na podstawie art. 17 § 2, art. 18 § 2, art. 22 § 6, art. 48 § 3, art. 67e i art. 75 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.Jan 8, 2021Jan 1, 2021Dec 23, 2020ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1 z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie akcyzy Na podstawie art. 14 ust..

Zobacz poprzedni paragraf | Zobacz następny paragrafJun 8, 2022Apr 22, 2022Zdniem 1 stycznia 2021 r. zaczęły obowiązywać dwa nowe rozporządzenia, które zmieniają właściwość organów podatkowych dla niektórych podatników.

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych.. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych.. Strona rządowa doszła do wniosku, że dotychczasowy model podziału urzędów .May 30, 2022Zgodnie z paragrafem 7 tego rozporządzenia: " § 7.1.. W przypadkach określonych w ust.. 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43 i 60) zarządza się, co następuje: § 1.Rozdział 2.. Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatku od spadków i darowizn ustala się: 1) w sprawach dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, zachowku: a) jeżeli przedmiotem nabycia jest nieruchomość, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze .Oct 14, 2021Dec 10, 2020Dec 15, 2020Od 1 stycznia 2020 r. największych podatników obsługuje jeden urząd skarbowy - I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, wyspecjalizowane urzędy skarbowe koncentrują się na dużych podmiotach gospodarczych, a mniejsze podmioty z udziałem kapitału zagranicznego zostały przeniesione do pozostałych urzędów skarbowych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt