Edukacja pacjenta z cukrzycą typu 2

Pobierz

Powinna być prowadzona przez osoby wykwalifikowane, czyli edukatorów.. Założenia programowe takiej edukacji powinny być zróżnicowane, zależne od: • typu cukrzycy - trzeba stworzyć oddzielne programy dla chorych na cukrzycę typu 1 i typu 2, • wieku (dzieci, młodzież, dorośli, osoby starsze),EDUKACJA PACJENTÓW Z CUKRZYCĄ .. Zwykle zdarza się chorym na cukrzycę typu 1, wskutek całkowitego braku insuliny.. Komórki beta trzustki wytwarzają insulinę, lecz w niedostatecznej ilości, występuje insulinooporność komórek i tkanek.. Rozpoznawana jest na różnym etapie naturalnej historii schorzenia.. Cukrzyca jest przewlekłą choroba metaboliczna charakteryzująca się podwyższonym poziomem glukozy we krwi, która z czasem prowadzi do uszkodzeń naczyń krwionośnych oraz nerwów a w konsekwencji narządów (serca, nerek, oczu).. A ten udział zależy od poziomu ich wiedzy na temat choroby.Każda osoba z cukrzycą ma prawo do kompleksowej, specjalistycznej, praktycznej edukacji 2.. Każdy pacjent winien uczestniczyć w programach edukacyjnych dotyczących samokontroli, w ramach których prowadzone powinny być również szkolenia dotyczące terapii .Prawdopodobnie, wielu przypadkom tej choroby można by zapobiec lub spowolnić jej rozwój, wprowadzając odpowiednie nawyki żywieniowe.. Edukacja diabetologiczna powinna być prowadzona przez wyszkolony zespół interdyscyplinarny 4.Jun 14, 2021Edukacja żywieniowa osób chorujących na cukrzycę jest integralnym elementem ich terapii..

Niestety edukacja tych pacjentów pozostawia wiele do życzenia.

Zasady prawidłowego żywienia sformułowane dla osób zdrowych są właściwe także dla chorujących na cukrzycę.Proces pielęgnowania - Cukrzyca.. Materiał i metody.. Objawy cukrzycy typu 2 i typu 1 są do siebie dość podobne, choć te dwa rodzaje cukrzycy wymagają innego leczenia.. Odbija się to bardzo niekorzystnie na leczeniu pacjentów.Edukacja chorych na cukrzycę jest nieodzow-nym elementem leczenia, ponieważ pacjent wyedu-kowany lepiej współpracuje z zespołem edukacyjno-leczącym, rozumie celowość leczenia, posiada umie-jętność samokontroli, jest przygotowany do samo-Tabela 1.. Zalecenia dietetyczne w cukrzycy typu 2: Kontroluj kaloryczność diety - wartość energetyczna diety powinna być dostosowana indywidualnie przez dietetyka.Polskie wytyczne uznają edukację za stały, integralny i niezbędny składnik postępowania terapeutycznego w cukrzycy.. Może być wykryta w sytuacji, kiedy w porównaniu do stanu fizjologicznego w organizmie znajduje się za dużo insuliny albo występuje jej duży deficyt.. Kolejnym bardzo ważnym zadaniem pielęgniarki jest przekazanie pacjentowi wyników badania i edukacja jak powinien postępować, żeby uniknąć lub spowolnić powstawanie powikłań cukrzycy.Celem pracy było określenie potrzeb edukacyjnych pacjentów z cukrzycą typu 2 przed przystąpieniem do programu edukacji diabetologicznej..

2.Edukacja w cukrzycy Portal został przygotowany z myślą o pacjentach z cukrzycą oraz ich opiekunach.

• Nieketonowy stan hiperosmolarny lub kwasica hiperosmotyczna - występuje stosunkowo rzadko, dotyczy zwykle starszych osób chorujących na cukrzycę typu 2.. Wstęp: Zmiany zachodzące w podeszłym wieku predysponują do wielu schorzeń.. U jej podłoża leży m.in. otyłość i narastające zjawisko insulinooporności.. Ewa Płaczkiewicz-Jankowska Co to jest cukrzyca typu 2?. Edukacja Pacjenta Cukrzyca typu 2 - podstawowe informacje Cukrzyca typu 2 - podstawowe informacje dr med.. Znajdziesz tu informacje przygotowane przez profesjonalny zespół lekarzy diabetologów oraz praktyczne wskazówki przydatne w codziennym życiu.EDUKACJA PACJENTÓW Z CUKRZYCĄ TYPU 2 Jest to największa grupa pacjentów, z reguły są to osoby w starszym wieku.. W jej przebiegu na początku trzustka produkuje insulinę w wystarczającej ilości jednak nie działa ona we właściwy sposób - występuje tzw. insulinooporność.Z upływem czasu następuje zmniejszenie zdolności do wytwarzania insuliny.EDUKACJA PACJENTÓW Z CUKRZYCĄ ZAŁOŻENIE PROGRAMU: .. Decydującą rolę w rozwoju cukrzycy typu 2 odgrywają czynniki środowiskowe (otyłość, mała aktywność fizyczna).EDUKACJA PACJENTA Z CUKRZYCĄ Istota schorzenia Cukrzyca to choroba, która polega na tym, że trzustka nie wytwarza insuliny albo insulina nie działa tak jak powinna..

Najczęściej albo w ogóle nie są edukowani, albo edukacja ta jest bardzo powierzchowna i zwykle jednorazowa.

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicz- nego (PTD) edukacja wstępna pacjenta leczonego insuliną powin- na trwać około 9 godzin, a chorego leczonego za pomocą osobi- stej pompy insulinowej 9-15 godzin.• w cukrzycy typu 2 — w momencie rozpoznania choroby, Następnie kontrola występowania objawów neuropatii cukrzycowej powinna odbywać się co najmniej raz w roku.. Praktyczny przewodnik Jeśli Twój organizm nie może w odpowiedni sposób wykorzystać insuliny, poziom glukozy we krwi (poziom glikemii) wzrasta znacznie powyżej normy.CUKRZYCA TYPU 2 Jest to najczęściej występująca postać cukrzycy.. Najczęściej objawia się pod postacią cukrzycy typu 2 w momencie gdy .w cukrzycy typu 2 - powyżej 300 mg% (16,7 mmol/l) u kobiet w ciąży- codziennie rano, na czczo d)masy ciała - ważenie na wadze należy wykonywać 1x w tygodniu, w celu uniknięcia niekontrolowanego przyrostu masy ciała, obliczanej na podstawie wskaźnika BMI.. Coraz częściej w środowisku klinicznym można spotkać się z współwystępowaniem cukrzycy typu 2 oraz otyłości.. Niezbędna dla takich pacjentów jest .Feb 7, 2021Cukrzyca typu 2 jest chorobą niejednolitą.. Oczekiwania pacjentów względem poszerzenia wiedzy o cukrzycy typu 2 Tematy Ogółem n%*Edukacja żywieniowa osób chorujących na cukrzycę powinna być prowadzona przez dyplomowanych dietetyków i rozpoczęta w jak najkrótszym czasie po rozpoznaniu choroby..

Badanie przeprowadzono wśród 145 pacjentów z cukrzycą typu 2, leczących się w poradniach diabetologicznych w Ostrowcu Święto-krzyskim.2.

Ścisłych danych nie posiadamy, gdyż liczba ta stanowi 50-60 % i są to pacjenci, u których została rozpoznana choroba, natomiast pozostałe 40 - 50 % toEdukacja zdrowotna pacjenta w podeszłym wieku z otyłością i cukrzycą typu 2 - studium przypadku.. PROGRAM PROFILAKTYCZNY SKIEROWANY JEST DO PACJENTÓW: po 40 roku życia z rozpoznaną cukrzycą typu 2, leczonych w poradniach diabetologicznych,Cukrzyca typu 2 - objawy pojawiają się znacznie rzadziej niż w przypadku cukrzycy typu 1, a ponad 50% przypadków przebiega bezobjawowo.. Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń gospodarki węglowodanowej: cukrzycy, stanu przedcukrzycowego oraz czynników ryzyka cukrzycy osoby powyżej 45 lat powinny wykonywać badania podstawowe w kierunku .. Cukrzyca jest chorobą metaboliczną związaną z zaburzeniem przemiany węglowodanów w organi-zmie.. Jeśli rozpoznano u Ciebie cukrzycę typu 2, to oznacza, że masz zwiększone stężenie glukozy (cukru) we krwi, które nie zmniejszy się, jeśli nie poddasz się właściwemu leczeniu.Cukrzyca typu 2 Cukrzyca typu 2 - materiały edukacyjne do pobrania Co to jest cukrzyca?. Prawidłowa wartość wskaźnika BMI wynosi od 18.5 - 24.9.. EPIDEMIOLOGIA CUKRZYCY Uważa się, iż w Polsce chorych na cukrzycę jest 1,5- 2 miliona osób, z czego ok.90 % to chorzy na cukrzycę typu 2, zaś ok.10 % to typ 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt