Ketamina charakterystyka produktu

Pobierz

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda fiolka zawiera 4 mg bromku pipekuronium (Pipecuronii bromidum).. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Roztwór do wstrzykiwań 4.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Memantine Mylan, 10 mg, tabletki powlekane .. (NMDA), takich jak amantadyna, ketamina czy dekstrometorfan.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. Torbugesic Vet 10 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla koni, psów i kotów .. 4.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Statystyki.. Wydalana głównie z moczem, w niewielkim odsetku z kałem.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Bioketan, 100 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla psów i kotów 2.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. (w zależności jak głęboka anestezja jest wymagana).1.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNAKetamina - wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, substancja psychoaktywna klasyfikowana jako dysocjant psychodeliczny.Stosowana jako lek w medycynie i weterynarii do znieczulania przedoperacyjnego.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Vetflurane 1000 mg/g płyn do sporządzania inhalacji parowej 2.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Roztwór do wstrzykiwań Przezroczysta, bezbarwna ciecz niezawierająca widocznych zanieczyszczeń..

Typ dokumentów: ulotka charakterystyka produktu.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Luminalum, 100 mg, tabletki 2.. Innym miejscem dzialania ketaminy jest receptor GABA i blokada transportu neuronalnego przekažników monoaminowych takich jak serotonina, dopamina i norepinefryna.Krótka charakterystyka ketaminy Ketamina była pierwotnie stosowana jako lek (w latach 80.). (NMDA), takich jak amantadyna, ketamina czy dekstrometorfan, ponieważ środki te wywierają wpływ na ten sam układ receptorowy co memantyna.. Pytania (1) Zamienniki.. Gdzie kupić.. Równoczesne podawanie tych środków możeŚciągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Ketanest m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne.. Równoczesne podawanie tych związków może prowadzić doCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego.Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzony przez Prezesa Urzędu na podstawie art. 28 ustawy Prawo farmaceutyczne.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO..

Nie mamy ulotek ani charakterystyk produktu dla żadnego opakowania Ketax.

ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego.Apr 27, 20211 Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ketalar 50, 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Ketaminum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka zawiera substancję czynną: .. • ketamina - stosowanie ketaminy w dużych dawkach lub szybkie jej podanie zwiększa ryzykoCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. Ulega przemianom wątrobowym z wytworzeniem czynnego metabolitu norketaminy, który ulega dalszym przekształceniom metabolicznym.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO .. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Roztwór do wstrzykiwańCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Płyn do sporządzania inhalacji parowej.. Klarowny, bezbarwny .Ketamina (ketamine) Dawka: 0,5 g/10 ml.. Jest to bezbarwna i bezwonna ciecz o słonym smaku, która powoduje odprężenie i senność.Produkt przeznaczony jest do eutanazji psów i kotów.. (NMDA), takich jak amantadyna, ketamina czy dekstrometorfan, ponieważ środki te wywierają wpływ na ten sam układ receptorowy co memantyna.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Nemdatine 5 mg tabletki powlekane 2..

SK ... (NMDA), takich jak amantadyna, ketamina czy dekstrometorfan.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Memantine Mylan, 10 mg, tabletki powlekane 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Ebixa 10 mg tabletki powlekane Ebixa 20 mg tabletki powlekane 2.. Przezroczysty, bezbarwny roztwór wodny.. Nie stosować u zwierząt, których tkanki są przeznaczone do spożycia przez ludzi.. Równoczesne podawanie tych leków może prowadzić doCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ARDUAN, 4 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdydozownik z aerozolemdo nosa zawieraesketaminychlorowodorek wilości odpowiadającej 28mg esketaminy.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu zawiera 50 mg ketaminy (Ketaminum) w postaci ketaminy chlorowodorku.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Ketalar 50, 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy g zawiera: Substancja czynna: Izofluran 1000 mg Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. Substancje te wywierają wpływ na ten sam układ receptorowy co memantyna, dlatego ich równoczesne podawanie może prowadzić do .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1..

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY ... (NMDA), takich jak amantadyna, ketamina czy dekstrometorfan.

Działania niepożądaneJun 23, 2020 SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1 Docelowe gatunki zwierzątKetamina charakteryzuje się znaczną lipofilnością, dzięki czemu szybko przenika przez barierę krew-mózg.. Związki te wywierają wpływ na ten sam układ receptorowy, co memantyna.. Ketamina 100 mg (co odpowiada 115,4 mg ketaminy chlorowodorku) Substancja pomocnicza: Chlorokrezol 1 mg Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu zawiera 10 mg ketaminy (Ketaminum)w postaci ketaminy chlorowodorku.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Polmatine, 10 mg, tabletki powlekane Polmatine, 20 mg, tabletki powlekane 2.. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1 .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Roztwór do wstrzykiwańCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Wszystkie kategorie.Substancja ta jest fizjologicznym metabolitem pochodzącym z neuroprzekaźnika GABA, który znajduje się w mózgu wszystkich ludzi.. Substancje te wywierają wpływ na ten sam układ receptorowy co memantyna, dlatego ich równoczesne podawanie może prowadzić do1.. Opakowanie: 1 fiolka.. u pacjentów z depresją i zaburzeniami lękowymi.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH) Ketamina - 100 mg/ml (w postaci ketaminy chlorowodorku - 115,34 mg/ nil) Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. Lek przenika przez łożysko.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Luminalum 100 mg, tabletki 2.. Nie używać do celów anestezjologicznych.. SKŁAD JAKO .. • Ketamina - stosowanie jej w du żych dawkach lub szybkie podawanie zwi ększa ryzyko wyst ąpienia niedoci śnienia i (lub) depresji oddechowej.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Spravato 28mg aerozoldo nosa, roztwór 2.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Ketalar 10, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań 2.. Przeciwwskazania Nie podawać dopłucnie, doopłucnowo i domięśniowo..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt