Opisz jeden konflikt zbrojny

Pobierz

- Powojenne konflikty zbrojne były wywołane rywalizacją radziecko-amerykańską i dekolonizacją, czyli procesem rozpadu imperiów kolonialnych, oraz jednoczesną emancypacją krajów odtąd przez nich podbitych.. Konflikt ten rozpoczął się już w 1947 roku, kiedy to Indie odzyskały niepodległość, a księstwo Kaszmiru zostało włączone do Indii.. - Dawne kolonie wraz z uzyskaniem niepodległości mogły .Wojna w Donbasie (konflikt na wschodniej Ukrainie) - konflikt zbrojny pomiędzy prorosyjskimi separatystami ze wschodu Ukrainy oraz wspierającą ich Federacją Rosyjską a siłami wiernymi legalnym władzom Ukrainy.Opisz jeden Współczesny konflikt zbrojny podaj jego przyczyny i skutki Oceń czy ma ona wpływ na nasz krajKonflikty religijne Przykładem konfliktu o podłożu religijnym jest spór między Indiami a Pakistanem.. W 1947 r. tereny Indii Brytyjskich zostały podzielone na: hinduskie Indie, islamski Pakistan, Bangladesz.. Indie miały być w większości hinduistyczne, a Pakistan muzułmański.Geografia .. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.Konflikt na tle narodowościowo-religijnym.. 1.Konflikt na Ukrainie trwa od pół roku, w Strefie Gazy toczy się od 66 lat.. Obszar współczesnej Palestyny zasiedlony był w czasach starożytnych przez plemiona izraelskie, które znamy z Biblii.. Na podstawie podręcznika i atlasu geograficznego wykonaj polecenia..

Jest to konflikt terytorialny.

Geneza konfliktu sięga początków epoki nowożytnej i podboju Irlandii przez Anglików, jednak współczesny konflikt swoje podłoże ma w wydarzeniach z 1920 roku, kiedy to Anglicy wyodrębnili z Irlandii Ulster i włączyli go bezpośrednio do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii.Konflikty na terytorium Palestyny trwają nieustannie od czasu zakończenia pierwszej wojny światowej.. Zobacz największe pola bitewne na świecie.tami prawa mi ędzynarodowego.. Filmy.. Konflikt jest pomiędzy Pakistanem, a Indiami.. Odpowiedz przez Guest.. W podziale tym Kaszmir -górska prowincja, historycznie i wyznaniowo bliższa Pakistanowi, przypadła Indiom.Najlepsza odpowiedź.. Treść.. Plemiona te stworzyły silne państwo.. Zadanie jest zamknięte.. Natomiast konflikty nielegalne mogą byd prowadzone z godnie z prawem wojen, chod są sprzeczne z prawem międzynarodowym.. Przechodziło ono różne koleje historii.AdiKarOline.. Może być z XX lub XI wieku.. Ustalenie jednego podłoża konfliktów często jest trudne, gdyż zazwyczaj napięcie społeczne jest zwiększane aż do eskalacji problemu.Wybrane konflikty zbrojne po II wojnie światowej.. Uzasadnij, dlaczego.. Konflikty ekonomiczne.. Wojna w Afganistanie (od 2001 r.)Przyczyny i przebieg wojny:Powstanie w Afganistanie organizacji te Odpowiedź na zadanie z Wczoraj i dziś 6Opisz jeden konflikt zbrojny po drugiej wojnie swiatowej opisz zadanie dodane 21 października 2011 w WOS przez użytkownika niezalogowany [Szkoła podstawowa]Zadanie: opisz jeden z przykładów konfliktów zbrojnych na świecie Rozwiązanie:irak inwazja wojsk amerykańskich walczących z terroryzmem, któży juz obalili rządy saddama husajna wspierającego terroryzm ale nie mogą zaprowadzić tam pokoju innymi przykładami mogą byc koree czy chiny i indie spierające sie o kaszmir pozdroTakże ważnym konfliktem zbrojnym na terenie Azji jest konflikt indyjsko- pakistański.Konflikt ten rozpoczął się już w 1947 roku, kiedy to Indie odzyskały niepodległość, a księstwo Kaszmiru zostało włączone do Indii..

Opisz skutki konfliktów politycznych.

Zaproponuj sposób rozwiązania wybranego konfliktu politycznego toczącego się obecnie na świecie.. Akcje konfliktowe doprowadzaj ące do u Ŝycia siły, przekształcaj ą si ę w konfliktyKonflikt w Irlandii Północnej - stronami są Irlandzcy katolicy, zwolennicy przyłączenia Irlandii Północnej do Irlandii (IRA) z drugiej strony - protestanci irlandzcy, wojska brytyjskie.. 22 Tybet Tybetańczycy, hiny Dążenie do niepodległości regionu, który został zaanektowany przez hiny.. W efekcie końcowym Kaszmir w 1949 został podzielony, ale Indie i Pakistan są w ciągłej gotowości bojowej.Konflikt zbrojny to rodzaj przemocy zbrojnej, której celem jest osiągnięcie zamierzonych celów uzbrojonych i zorganizowanych grup, które wykorzystują do tego celu działań zbrojnych.. Szybkooo!. Głównym powodem wybuchu tegoż kryzysu była coraz bardziej zaostrzająca się polityka jaką prowadziła Etiopia wobec swojego mniejszego sąsiada.Opisz jeden współczesny konflikt zbrojny, podaj jego przyczyny i skutki, oceń czy ma on wpływ na nasz kraj.Na za chwile!. Wojna w Afganistanie (od 2001 r.)Przyczyny i przebieg wojny:Powstanie w Afganistanie organizacji te Odpowiedź na zadanie z Wczoraj i dziś 6Konflikt ten trwa od 2011 roku do dzisiaj rozpoczął się po wiosnach ludów w innych krajach takich jak Egipt czy Tunezja.Sam konflikt prowadzony jest miedzy siłami Baszsza Al-Asada a zbrojną opozycją.Pierwszy protest odbył się 26 stycznia 2011 rok samo powstanie wybuchło 15 marca 2011 roku po nakazaniu krwawych tłumienia demonstracji zginęło wielu nie winnych cywili a siły rządowe kazały odciąć dopływy prądu oraz wody a także konfiskowanie żywności podczas tego .Konflikt zbrojny to sytuacja, w której doszło do użycia siły zbrojnej między stronami..

Opisz wybrany ( współczesny ) konflikt zbrojny na bliskim wschodzie.

Konflikt zbrojny jest poprzedzony antagonizmem, na-rastaj ącą sprzeczno ści ą interesów, starciem o charakterze werbalnym i akcją konflikto-wą.. W efekcie końcowym Kaszmir w 1949 został podzielony, ale Indie i Pakistan są w ciągłej gotowości bojowej.Jednym z najbardziej szokujących dla całej opinii międzynarodowej była wojna pomiędzy Etiopią a Erytreą.. - dostęp do miejsc świętych, miejsc kultur religijnych (np. Izrael i inne kraje religijne) - dostęp do miejsc strategicznych (np. cieśnin blokujących do .Konflikt izraelsko-arabski (arab.. konflikt iracki - Irak i obszar Zatoki Perskiej stały się terenem konfliktu, od kiedy władzę tam przejął Saddam Husajn, dążący do budowy imperiumTakże ważnym konfliktem zbrojnym na terenie Azji jest konflikt indyjsko- pakistański.. - chęć panowania na morzach i oceanach.. Przyczyną było utworzenie dwoch w miarę jednolitych religijnie państw na skutek brytyjskiej koncepcji.. W 2002 roku Timor Wschodni uzyskał niepodległość po 27 latach okupacji indonezyjskiej.. Walki między nimi rozpoczęły się w maju 1998 roku..

Opisz wybrany ( współczesny ) konflikt zbrojny na bliskim... - Zaliczaj.pl.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt