Diagnoza funkcjonalna dziecka

Będzie ona prowadzona przez specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych ale pierwszym etapem będzie prowadzenie rozpoznania w szkole lub przedszkolu przez nauczycieli specjalistów.. W 1995 r. ) Przebadana w Poradni psychologiczno-Pedagogicznej w pierwszej klasie.. Jestem autorką 12 książek.. Diagnoza funkcjonalna zawiera opisy kilku sfer:Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa, w skrócie MFDR, to metoda służąca do oceny rozwoju psychoruchowego.. W związku z tym dziecko może mieć …

Regulamin | Kontakt